Aby otrzymać fakturę na firmę, podczas wypełniania formularza zakupowego zaznacz opcję “Chcę otrzymać fakturę”, następnie wypełnij pola z danymi do faktury i sfinalizuj zakup.

Fakturę otrzymasz na wskazany podczas zakupu adres mailowy w ciągu 24 godzin od dokonania zakupu.

Proszę pamiętać o dokładnym i prawidłowym wpisaniu danych do faktury. Po jej otrzymaniu nie ma możliwości zmiany danych, tylko samodzielne wystawienie noty korygującej do dokumentu.

Informujemy również, iż zgodnie ze zmianami art. 106b ust. 5–7, art. 109a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 2200 oraz art. 15 ustawy z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2019 r. poz. 1520, gdy opcja ta nie jest zaznaczona podczas zakupu sprzedawca nie ma obowiązku wystawienia kupującemu faktury VAT.