W wyniku odwołania lub przeniesienia terminu wydarzenia użytkownikowi przysługuje zwrot kwoty zapłaconej za bilet. Użytkownik ma prawo zwrócenia się o zwrot kwoty zapłaconej za bilet aż do upływu terminu przedawnienia. Termin przedawnienia wynika z przepisu art. 118 kodeksu cywilnego.

Zachęcamy, by zgłaszać się po zwroty jak najszybciej, najlepiej do dnia, w którym wydarzenie ma się planowo odbyć.

Zwrot biletu należy zgłosić poprzez formularz kontaktowy, temat zapytania: Zwrot biletu.

FORMULARZ KONTAKTOWY