W wyniku odwołania lub przeniesienia terminu imprezy użytkownikowi przysługuje zwrot kwoty zapłaconej za bilet. Użytkownik ma prawo zwrócenia się o zwrot kwoty zapłaconej za bilet aż do upływu terminu przedawnienia. Termin przedawnienia wynika z przepisu art. 118 kodeksu cywilnego.

Zachęcamy by zgłaszać się po zwroty jak najszybciej, najlepiej do dnia w którym wydarzenie miało się planowo odbyć.

Zwrotu biletu należy zgłosić poprzez formularz kontaktowy (tutaj, temat: Zwrot biletu).