W przypadku większości wydarzeń warunkiem uczestnictwa osób niepełnoletnich powyżej 16. roku życia jest posiadanie ważnego oświadczenia wypełnionego przez rodziców / opiekunów prawnych (ZGODA NA UCZESTNICTWO OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ W WYDARZENIU). Osoby poniżej 16. roku życia, o ile organizator nie zadecydował inaczej, mogą wziąć udział w wydarzeniu będąc pod opieką osoby dorosłej - pełnoprawnego opiekuna.

OŚWIADCZENIE DO POBRANIA