Bilet upoważnia do jednorazowego wstępu na teren wydarzenia.

Po zeskanowaniu biletu nie jest możliwe jego ponowne użycie, o ile organizator nie zdecyduje inaczej.

O możliwości powrotu na wydarzenie decyduje zawsze organizator, zatem zalecamy uprzednie sprawdzenie regulaminu wydarzenia oraz zweryfikowanie tej kwestii z ochroną lub osobami kontrolującymi wstęp na miejscu.