W przypadku gdy pomyliłeś się wpisując w formularzu zakupowym adres e-mail do wysyłki biletu elektronicznego – niezwłocznie skontaktuj się z nami przy użyciu formularza kontaktowego.